Kinh tế Vĩnh Yên: Vững bước tiên phong

Được đánh giá là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững nhất khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc, Vĩnh Yên luôn duy trì được đà tăng trưởng tốt trong nhiều năm qua. Năm 2018, thành phố Vĩnh Yên cũng đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên các ngành sản xuất khác nhau.

Thành phố Vĩnh Yên
Thành phố Vĩnh Yên

Những tháng đầu năm 2018 

  Tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đạt 23.189,0 tỷ đồng, bằng 49,9% kế hoạch năm 2018, tăng 16,6% với cùng kỳ. Trong đó:

– Dịch vụ: Ước đạt 3.617,1 tỷ đồng, bằng 47,7% so với kế hoạch năm 2018, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

– Công nghiệp – XD: Ước đạt 19.418,7 tỷ đồng, bằng 50,3% kế hoạch năm 2018, tăng 16,6 % so với cùng kỳ.

– Nông – Lâm nghiệp – Thuỷ sản: Ước đạt 153,2 tỷ đồng, bằng 51,3% so với kế hoạch năm 2018, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện khoảng 1.355 tỷ đồng bằng 57% dự toán thành phố giao và bằng 113% so cùng kỳ, 

Thu nội địa ước đạt khoảng 735 tỷ đồng (= 54% tổng thu ngân sách), 31% dự toán thành phố giao, phần thu nội địa ngân sách cấp thành phố hưởng để cân đối nhiệm vụ chi ngân sách thành phố ước thực hiện 231,002 tỷ đồng bằng 56% dự toán tỉnh giao, 46% dự toán thành phố giao đủ đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của thành phố.

  Tổng chi ngân sách thành phố 06 tháng ư­ớc thực hiện 379,610 tỷ đồng, trong đó: Tổng chi NS cấp thành phố 6 tháng đầu năm ước thực hiện 303,035 tỷ đồng bằng 35% dự toán thành phố giao. Tổng chi ngân sách xã, phường ước thực hiện 6 tháng đầu năm 76 tỷ đồng bằng 33% dự toán thành phố giao.

Đầu tư công

Toàn thành phố đã triển khai thực hiện 108 dự án. Giá trị khối lượng hoàn thành của các công trình trong kế hoạch đạt 78 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 6 năm 2018 UBND thành phố đã phê duyệt quyết toán 16 dự án hoàn thành với tổng giá trị quyết toán được duyệt là 89 tỷ đồng.

Quản lý đô thị 

UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đô thị giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018.

Phối hợp với Sở Xây dựng lập, trình UBND tỉnh phê duyệt 04 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 22,93ha; Chấp thuận địa điểm thực hiện cho 02 dự án trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 0,37 ha. Phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 04 quy hoạch theo phân cấp với tổng diện tích 0,59ha. Phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh BCKTKT cho 09 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 35,79 tỷ đồng, cấp 369 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, đảm bảo các quy định về quản lý kiến trúc và thời gian cấp phép.

Xem thêm thông tin dự án TMS Vĩnh Yên để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư lớn