Chính sách & Tiến độ thanh toán khi mua TMS Wonder World Đầm Cói Vĩnh Yên

Chiết khấu với khách hàng mua nhiều sản phẩm

2-4 sản phẩm: Chiết khấu thêm 1%/ 1 sản phẩm

5-9 sản phẩm: Chiết khấu thêm 2%/ 1 sản phẩm

10-30 sản phẩm: Chiết khấu thêm 2,5%/ 1 sản phẩm

Điều khiện

-Khách hàng đăng ký nhiều sản phẩm trong cùng 01
ngày;
– Một Khách hàng đăng ký từ sản phẩm thứ 2 (khác thời điểm lô đầu tiên) thì chiết khấu được hưởng chỉ tính trên căn thứ 2 trở đi.

*
– Chiết khấu áp dụng trên GTHĐ (trước VAT).
– Chiết khấu trừ vào tổng giá trị hợp đồng

Chính sách & ưu đãi dành cho cư dân TMS Homes Wonder World

 Chính sách chiế khấu áp dụng thanh toán sớm

Chiết khấu 8%/năm*số tiền*số ngày thanh toán trước hạn với KH đóng luôn  70%

Chiết khấu 10%/năm*số tiền*số ngày thanh toán trước hạn với KH đóng luôn  90%

Chính sách áp dụng riêng với Shophouse xây hoàn thiện

Cam kết thuê lại hợp đồng 2 năm – Lợi nhuận 15tr/tháng

Trả trước 01 năm lợi nhuận khi bàn giao shophouse